Privacyverklaring - ARC

Privacy

ARC is een handboogsportvereniging, door en voor Rotterdammers. Via onze website bieden wij diverse diensten aan. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met die persoonsgegevens. Persoonsgegevens verwerken en bewaren we daarom zorgvuldig.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens ARC mogelijk van je verzamelt en met welk doel. En uiteraard ook hoe we daarmee omgaan.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Als je de website van ARC bezoekt, kunnen we persoonsgegevens van je verzamelen. Dit is nodig om gebruik te kunnen maken van onze diensten, zoals lidmaatschap, inschrijven voor wedstrijden of het ontvangen van nieuwsbrieven. Voorbeelden van persoonsgegevens die ARC kan verwerken:

– je voor- en achternaam
– je adresgegevens
– je telefoonnummer
– je e-mailadres
– je IP-adres
– je bankrekeningnummer

Waarom heeft ARC die gegevens nodig?

ARC verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen. Dat kan telefonisch, per e-mail en/of per post. ARC kan bijvoorbeeld je persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een dienst, zoals de aankoop van een clubshirt of het inschrijven voor een wedstrijd. Soms moeten we hiervoor nadere informatie bij je opvragen om een dienst goed te kunnen leveren. Ook kan ARC leden benaderen over activiteiten van of voor de vereniging. En als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, dan gebruikt ARC die gegevens alleen voor dat doel.

Hoe lang bewaart ARC gegevens?

ARC bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen dienst wordt geleverd, bijvoorbeeld als je geen lid van ARC meer bent.

Delen met anderen

ARC verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden als dit noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo moeten we in het geval van inschrijven voor een wedstrijd via ARC jouw gegevens doorgeven aan de betreffende organisator om de aanmelding mogelijk te maken. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Data websitebezoek

Op de website van ARC worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ARC gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Techniek/apps van derden

We gebruiken ter ondersteuning van onze activiteiten:
– Google Analytics, zie https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
– LaPosta, zie https://laposta.nl/privacy-statement
– LinkedIn, zie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
– Facebook, zie https://www.facebook.com/privacy/explanation/
– Twitter, zie https://twitter.com/en/privacy
– Whatsapp, zie https://www.whatsapp.com/legal/

Deze lijst wordt geregeld vernieuwd, bezoek deze verklaring regelmatig ter controle op wijzigingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@boogschieten.com. ARC zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen

ARC neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ARC maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Datalekprotocol

In geval er toch iets mis gaat, hanteert ARC het volgende datalekprotocol om ervoor te zorgen dat de betrokkenen op de hoogte zijn van incidenten: bij een beveiligingsincident type datalek, worden de betrokkenen daarover geïnformeerd. Tevens wordt bepaald of de impact van dien aard is dat Autoriteit Persoonsgegevens dient te worden ingelicht.

Contact

Als je denkt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ARC verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ARC op via info@boogschieten.com. Boogschieten.com en arcrotterdam.nl zijn de websites van ARC.

ARC is als volgt te bereiken:

Postadres:  Ratelaarweg 4, 3053 JP Rotterdam
Vestigingsadres:  Ratelaarweg 4, 3053 JP Rotterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63499029
Telefoon: 0631524580
E-mailadres: info@boogschieten.com