Veilige handboogsport: aanpak grensoverschrijdend gedrag

Veilige handboogsport: aanpak grensoverschrijdend gedrag

Vanuit ARC Rotterdam vinden wij het belangrijk dat elke handboogschutter zich veilig en goed voelt in de sport en zichzelf kan zijn. Wij zijn een vereniging waarin plezier centraal staat en daarom is er geen ruimte voor agressie, intimidatie, misbruik, discriminatie of ander grensoverschrijdend gedrag. Wij willen leden helpen om deze zaken bespreekbaar te maken en helpen met de stappen die zij kunnen nemen om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken/melden. Daarom op deze pagina:

 • Preventie
 • Gedragsregels in de handboogsport
 • Melden van grensoverschrijdend gedrag; hoe doe je dat?

 

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom werken wij aan een actief preventiebeleid. Waar moet je dan aan denken?

 • Er is een vertrouwenspersoon vanuit het rayon en de Bond. Deze zijn ten aller tijden beschikbaar. Tevens zijn de leden van het bestuur ook altijd bereid voor meldingen.
 • Er zijn verschillende opleidingen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Zo kun je je opleiden tot vertrouwenscontactpersoon binnen de club of het rayon. De Webinars “Sociale veiligheid” zijn ook online te volgen.
 • Bekijk via deze link de presentatie gegeven door Erik Beuker van Centrum Veilige Sport op de Dag van de Handboogsport 2022 over Veilig en plezierig sporten op jouw vereniging

 

Elkaar aanspreken op gedrag


Wanneer er iets gebeurt, is het altijd het beste om elkaar aan te spreken op zijn of haar gedrag. Wanneer je iets ziet, hoort of meemaakt wat niet passend is, probeer dit dan bespreekbaar te maken. Samen laten we weten dat er geen plek is voor onacceptabel gedrag. Aangesproken worden door je medesporter, -trainer of -bestuurder is het meest effectief.

 

Gedragsregels in de handboogsport

De Bondsraad heeft op 10 december 2022 de gedragsregels voor de handboogsport opnieuw vastgesteld. Met deze regels wil de KHSN het bewustzijn onder leden vergroten ten aanzien van goed gedrag en grensoverschrijdend gedrag. De basisregels zijn:

 • We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving;
 • Wij schelden elkaar niet uit;
 • Pesten en bedreigen is ten strengste verboden;
 • Fysiek geweld staan wij niet toe;
 • Roken is niet toegestaan;
 • Heb respect voor ieders ‘kunnen’;
 • Help en steun elkaar tijdens trainingen en wedstrijden;
 • We zijn allemaal verantwoordelijk voor een goede sfeer en gang van zaken tijdens de trainingen en wedstrijden;
 • Er is geen plaats voor racisme en discriminatie; en
 • We dragen allemaal bij aan een open communicatie; we lossen problemen op door erover te praten.

Voor specifieke groepen, zoals begeleiders en ouders, zijn er uitgewerkte regels. Het totaal van gedragsregels vind je hier. De vastgestelde regels kunnen altijd beter. Mocht je dus verbetermogelijkheden zien, laat het weten.

 

Melden van grensoverschrijdend gedrag; hoe doe je dat?

Het melden van grensoverschrijdend gedrag is niet altijd gemakkelijk en vereist moed. Sinds het instellen van Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is het aantal meldingen sportbreed en landelijk flink gestegen. Alleen door erover te praten kunnen slachtoffers (en ook daders) worden geholpen en bijgestaan worden.
Daarnaast kunnen er gepaste maatregelen genomen worden tegen de dader(s). Ondanks dat er vaak aandacht is voor grensoverschrijdend gedrag is het nog niet voor iedereen bekend waar je terecht kunt. Hieronder vind je een overzicht van de punten waar je grensoverschrijdend gedrag (anoniem) kunt melden. Binnen de KHSN kan dit bij:

 • de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van onze vereniging (Mirjam van der Meijden en/of Niels Weerheim);
 • Vertrouwenscontactpersoon bij de KHSN (Lotte Eising – lotte@handboogsport.nl en/of
  06-16006254) of 026-4834700
 • de vertrouwenscontactpersonen van de Rayons:
  • Rayon 2 – Vicky Wijers – vcp@rayon2.nl

Buiten de KHSN kan het ook op de volgende manieren. Deze informatie is ook te vinden via de site van NOC*NSF Centrum Veilige Sport Nederland:

Mocht er sprake zijn van een strafrechtelijke zaak kan er te allen tijde aangifte worden gedaan bij de Politie.