De Vereniging

De Vereniging

Het bestuur van ARC bestaat uit:

 • Voorzitter: Geoffrey Doornbosch
 • Secretaris a.i.: Geoffrey Doornbosch
 • Penningmeester: Nadia Fernandes da Silva
 • Algemeen Bestuurslid: Stijn Verhoeff
 • Algemeen Bestuurslid: Nord-Jan Vermeer
 • Algemeen Bestuurslid: Badr van der Meijden

Tevens hebben we een aantal commissies:

 • Coördinator Trainers & Ledenwerving commissie: Stijn Verhoeff
 • Coördinator Evenementen commissie a.i.: Nord-Jan Vermeer
 • Coördinator Communicatie commissie: Nord-Jan Vermeer
 • Coördinator Bar & Hygiëne commissie: Soraya Entrop
 • Coördinator Wedstrijden commissie:  Bert Cuypers
 • Wedstijdleider: Dylan Sparreboom

En er zijn 2 vertrouwenscontactpersonen: Mirjam van der Meijden en Niels Weerheim

De statuten van de vereniging zijn hier te downloaden:
Statuten ARC (.pdf)

De reglementen van de vereniging zijn hier te downloaden:

Huishoudelijk Reglement ARC (.pdf)

Alcohol Bestuursreglement ARC (.pdf) 
Veilige handboogsport: aanpak grensoverschrijdend gedrag