De Vereniging

De Vereniging

Het bestuur van ARC bestaat uit:

 • Voorzitter: Geoffrey Doornbosch
 • Secretaris: Marcel van Gog
 • Penningmeester: Nadia Eijs
 • Algemeen Bestuurslid: Stijn Verhoeff
 • Algemeen Bestuurslid: Nord-Jan Vermeer

Tevens hebben we een aantal commisies:

 • Coördinator Trainers & Ledenwerving commissie: Stijn Verhoeff
 • Coördinator Evenementen commissie a.i.: Tim Boersma
 • Coördinator Communicatie commissie: Nord-Jan Vermeer
 • Coördinator Onderhoud & Techniek commissie a.i.: Marcel van Gog
 • Coördinator Bar & Hygiëne commissie: Soraya Entrop
 • Coördinator Wedstrijden commissie:  Bert Cuypers
 • Wedstijdleider: Dylan Sparreboom

De statuten van de vereniging zijn hier te downloaden:

Statuten ARC (.pdf)

De reglementen van de vereniging zijn hier te downloaden:

Huishoudelijk Reglement ARC (.pdf)

Alcohol Bestuursreglement ARC (.pdf) 
Veilige handboogsport: aanpak grensoverschrijdend gedrag